szallas-kereso.hu
 

Felhasználási feltételek

Az Adam & Adam Kft. (1029 Budapest, Méh u. 3, adószám: 12032477-2-41), mint a http://www.szallas-kereso.hu internetes címen elérhető szallas-kereso.hu internetes portált (továbbiakban Portál) üzemeltető internetes tartalomszolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az alábbi szerződési feltételek mellett kínálja a Portál szolgáltatását.
 
 

1. A Látogató

Jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseivel összefüggésben Látogatónak minősül az a személy, a Portál internetes oldalait megtekintve, onnan a portál alapjául szolgáló adatbázisban keresést (kereséseket) kezdeményez, és Portálról elérhető, idegenforgalmi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokkal (továbbiakban Vendéglátókkal) a Portál űrlapjain keresztül felveszi a kapcsolatot, üzenet-küldés, szállásfoglalás, vagy ajánlatkérés formájában.
 

2. Vendéglátók

A Portál működését szolgáló adatbázison keresztül Vendéglátók adatai, a szolgáltatásukhoz kapcsolódó információk érhetők el.
A Vendéglátók adatait, a róluk megjelenő információkat a Vendéglátók helyezik el a Portálon, azok valódiságát a Portált üzemeltető Szolgáltatónak nem áll módjában folyamatosan ellenőrizni, de a tudomására jutó, egyértelmű valótlanságokat (tévedéseket, hibákat) a Szolgáltató azonnal kijavítja, vagy kitörli.
 

3. Ingyenes használat

A Portálon a Látogatóknak nyújtott szolgáltatások (keresés az adatbázisban, üzenetek küldése, szállásfoglalás kezdeményezése, és ajánlatkérés az adatbázisban szereplő Vendéglátóktól) ingyenesek.
Amennyiben a Látogató a Vendéglátók bármelyikével felveszi a kapcsolatot az oldalon keresztül, és az adott Vendéglátóval bármilyen jellegű megállapodást köt (akár szóban, akár írásban), a Látogatónak akkor sem keletkezik semmilyen fizetési kötelezettsége a Szolgáltatóval szemben, újabb jogviszony csak a Vendéglátó és a Látogató között jön (jöhet) létre.
A Portált üzemeltető Szolgáltató közvetlenül utazási szolgáltatást nem kínál, nem közvetít, szálláshelyeken való foglalást közvetlenül nem intéz, szálláshelyeket, vendéglátó-helyeket nem üzemeltet. A Portál egy olyan internetes felületet biztosít, melyen keresztül (a foglalási-, ill. ajánlatkérési rendszer segítségével) a Látogató fel tudja venni a kapcsolatot a Portál adatbázisában szereplő Vendéglátókkal.
 

4. A Látogató kötelezettsége

Amennyiben a Látogató online foglalást kezdeményez a Portálon keresztül, akkor - a foglalási űrlap elküldését követően - az kötelező érvényűvé válik Látogatóra nézve, a Látogató által kiválasztott Vendéglátóval szemben, abban az esetben, ha azt a Vendéglátó visszaigazolja Látogatónak. Ezen kötelezettség alól felmentést a Vendéglátó adhat.
 

5. Adatkezelés

A Portál használata során, a Látogató által önkéntesen megadott személyes adatokat Szolgáltató megőrzi, azokat csak annak a Vendéglátónak adja át, amelyiknek a Látogató azokat a Portálon található internetes űrlapokon keresztül(egyértelmű módon - pl. szállásfoglalás, ajánlatkérés, üzenet küldése) el kívánta juttatni. Egyéb harmadik személynek a Szolgáltató nem adja ki Látogató adatait.
A Szolgáltató jogosult valamennyi - a Portálon megtalálható - internetes űrlapon megadott adatot rögzíteni, és azokat tárolni.
 

6. Szolgáltatás

A Szolgáltató nem felel az egyéb Internetes szolgáltatók, valamint az Internetes hálózat esetleges problémáiért, az oldal elérhetőségét korlátozó eseményekért. A Szolgáltató csak azoknak az anyagoknak a tartalmáért felel, amelyet ő helyezett el a Portálon. A Vendéglátók, vagy a Látogatók által az oldalon elhelyezett információk tartalmáért minden esetben az a személy vállalja a felelősséget, aki azt elhelyezte a Portálon.
 

7. Egyebek

A felek közötti szolgáltatási szerződésre - eltérő megállapodás hiányában - jelen Felhasználási feltételek, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezései az irányadóak.
A szolgáltatási szerződésből eredő nézeteltéréseket a felek elsősorban a békés úton kívánják rendezni, míg esetleges jogvitájukra alávetik magukat - hatáskörtől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.
 
Jelen Felhasználási feltételek 2009. február 27-én lépett életbe, mellyel egyidőben a korábbi, 2007. június 10-én kelt Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) érvényét veszti. Jelen Felhasználási feltételek visszavonásáig érvényesek.
 
 
Adam & Adam Kft. - szallas-kereso.hu